KVINNER FOR FREDPostadresse: v/Bergljot HaaveRomolslia 12c7029 TrondheimTel/fax: Tulle Elster +47 33 47 38 75e-mail: kvinnerforfred@peacelink.nuMedlemskontingent: kr. 100 i året.Girokonto: 0903 5866397

 

 

 

Kvinner for freds parolegrunnlag:

1. Nedrustning for en varig verdensfred!

Dette innebører i første rekke nedbygging av alle masseutyddelsesvåpen, dernest også av andre våpen. Nedrustning alene skaper imidlertid ikke fred. KFF vil derfor medvirke til å skape fredsvilje gjennom bl.a. oppdragelse, undervisning og informasjonsarbeid.

2 Våpenmilliardene til mat!

Urettferdig fordeling av ressurser er en av årsakene til krig. Mens over halvparten av jordas befolkning lever under sultegrensen, har andre overflod. Ved en mer lik fordeling av godene, gjennom en ny økonomisk verdensordning, vil det bli mat nok til alle. Mindre til våpen og mere til mat er en av betingelsene for verdensfred.

3. Nei til krig!

Krig løser ingen av menneskehetens problemer, men kan i dag bety utslettelse av alt liv. KFF arbeider for at alle konflikter skal kunne løses med ikkevoldelige metoder. I dette inngår også styrking av FN som idé og institusjon.

 

 

Starten på Kvinner for fred: "Det begynte alt sammen omkring det blå køkkenbord..."

Fredsmarsjene: 1981 København-Paris, 1982 Stockholm-Moskva-Minsk

 

 

Kvinner for fred, Norge, er tilsluttet Nordiske Kvinners Frednettverk. Klikk her for mer informasjon:

Nordiske Kvinners Fredsnettverk

 

INNHOLD:

13/10-01: KFF Ytterøy: Vellykket demonstrasjon

 

 

 

Til forsiden / Back to front
Epost:
tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu