Hjelp til med å holde listen oppdatert!

Send endringer og/eller tillegg til:

LINK - Nettverk for Globalt Fellesskap

Bentserødveien 95 - N-3234 Sandefjord

Tlf./fax:+47 334 73875.

E-mail: tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu

 

 

Afghanistankomitéen.

Osterhausgt. 27, 0183 Oslo.

Tlf.: 22 98 93 15/16

Fax: 22 98 93 01

E-post aininfo@c2i.net

Utgir: "Afghanistan-Nytt"

http://www.solidaritetshuset.org/ain/

 

 

Aksjon Slett u-landsgjelden

Storgt. 33c, 0184 OSLO

Tlf.: 22 98 219
Fax: 22 20 37 80

e-post: slug@forumfor.no

www.slettgjelda.no

 

Aktive Fredsreiser

Pb. 19, 4950 Risør.

Tlf. 3715 3900. Fax: 3715 4358. Mob: 952 38199.

E-mail: kontor@aktive-fredsreiser.no

www.aktive-fredsreiser.no

 

Alternativt Samfunn

Red. Even Lorch-Falch

Pb. 156, 2402 Elverum

http://home.sol.no/~alt_samf/

 

 

Amnesty International

Pb. 702 Sentrum, 0106 Oslo

Tlf.: 2242 9460. Fax: 2242 9470.

E-mail: admin-no@amnesty.no

Surf the net, save a soul: http://www.amnesty.no/

 

 

Bellona (Miljøstiftelsen)

Pb. 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo.

Fax: 22 38 38 62.

E-mail: bellona@bellona.no

Utgir: "Bellona Magasin"

 

 

Bestemødrene på Stortings plass ble etter 20 års virksomhet nedlagt 24. sept. 2003. Fem av dem besluttet en måned senere å fortsette sitt arbeid for fred, solidaritet, menneskerettigheter og mot vold:

Bestemødre for fred

Bugge, Gøteborggata 1

0566 OSLO

e-post: khelvi@frisurf.no

 

 

 

Spar miljøet - bruk

BILDELERINGENE

 

 

CMM - Centre for Conflict Management and Peacebuilding, Norway
Senter for konflikthåndtering og fredsbygging, Norge

Postboks 2778 Solli, 0204 OSLO

tel: +47 22 12 99 20 fax: +47 22 12 99 21

e-mail: ccm@ccm.no

website: www.ccm.no

 

 

Children's International Summer Villages

Grønlandsleiret 47 A, 0190 Oslo.

Tlf.: 22 17 38 15

 


Den norske Fredskomité

Postboks 4758 Sofienberg,

0506 Oslo

E-post: dnf@2i.net

Tlf: 22 15 51 91 etter kl. 16.00

Utgir: FREDSINFO 4 nr. pr. år.

http://www.nowar.no/dnf/

 

Den Norske Helsingforskomité

Menneskerettighetshuset

Urtegata 50

0187 Oslo

Tlf.: 22 57 00 70 Fax: 22 57 00 88

E-mail: nhc@nhc.no

www.nhc.no

 

 

EMBLA (Stiftelsen) - Kvinneskipet ro for fred

6100 Volda.

Tlf.: 57 86 08 33, fax: 57 86 10 85

 

 

Én Verden

Postboks 5009 Majorstuen
0301 Oslo

Tlf.: 41 45 27 20

 

Fellesrådet for Afrika, Latin-Amerika gruppene i Norge og Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH),Solidaritetshuset

Osterhausgt. 27, 0183 Oslo.

Tlf.: 2236 2200. Fax: 2236 2280.

Utgir: "3. Verden Magasinet X"

Tlf. 22989330, fax: 22989301

e-post: xmagasin@online.no

 

 

Fellesutvalget for Palestina, Palestinagruppene og Palestinakomiteen

Solidaritetshuset, Osterhaugs gt. 27, 0183 Oslo

Tlf. 22 09 03 05. Fax: 22 98 93 01

Utgir: "Palestina"

Epost: connie.garfalk@oslo.online.no - Redaksjonen: fup@palestina.no

http://www.palestina.no

 

FIAN - FoodFirst, Information &Action Network

- for retten til mat og til å brødfø seg selv

c/o Forum for Utvikling og Miljø

Storgata 11, 0155 OsloFax: 22 36 22 80

E-mail: postmaster@fian.no

Utgir: "FIAN MAT & RETT"

www.fian.org

 

FOKUS - Forum for kvinner og utviklings-spørsmål

Paraplyorganisasjon for over 50 norske kvinneorganisasjoner

Storgt. 11, 0155 Oslo.

Tlf.: 23 01 03 00. Fax: 23 01 03 01.

E-mail: fokus@fokuskvinner.no

Utgir: "FOKUS nytt" og "Kvinner sammen"

www.fokuskvinner.no

 

 

Forum for debatt og refleksjon:

Johan Lem, Pb. 111, 4791 Lillesand.

Tlf/fax: 37272175.

E-mail: johan.lem@c2i.net

http://home.c2i.net/forumjolem

 

 

 

Framtiden i Våre Hender (FIVH)

Informasjonssentret

Fredensborgvn. 24 G, 0177 Oslo

Tlf.: 2203 3150. Fax: 2203 3151.

E-mail: navn + @fivh.no

Utgir bladet "Folkevett"

WEB: http://www.fivh.no

 

 

GRIP - Senter for bærekraftig produksjon og forbruk

Tlf. 2257 3600. Fax: 2268 8753

 


De Grønne / Grønn Ungdom: Se Miljøpartiet De Grønne

 

Hjemme-hos-hotellet (HHH) v/Oddlaug Johansen,

Ingvald Isaksensvei 16, 4790 Lillesand.

Tlf. 37272757 / 37270331

 

 

Hvite Busser til Auschwitz (Stiftelsen)

Box 328, 4803 Arendal.

Tlf. 3702 8280. Fax: 3702 8282.

Inf. og best. av turer: Hvite busser A/S, Bruene 1, 3724 Skien.

Tlf. 35 50 68 50. Fax: 35 50 68 51

 

 

Idébanken (Stiftelsen)

Pb. 2126 Grünerløkka -

Besøksadresse: Fredensborgveien 24 d, Oslo

0505 Oslo

Tlf. 2203 4010. Faks: 2236 4060

E-post: idebanken@idebanken.no

http://www.idebanken.no

 

 

Idégruppen om Nord/Sør

Pb. 6747 St. Olavs pl., 0130 Oslo.

Tlf.: 2299 4610. Fax: 2299 4601.

E-mail: vennskap@ online.no

 

 

Internasjonal Dugnad, norsk avd. av Service Civil International.

Nordahl Brunsgt. 22, 0165 Oslo.

Tlf: 2211 3123. Fax: 2220 7119.

e-mail: info@internasjonaldugnad.org

Utgir: "Dugnad Nytt"

www.internasjonaldugnad.org

 

INTERNASJONAL KVINNELIGA FOR FRED OG FRIHET - (IKFF)

Postboks 8810 Youngstorget, 0028

Besøksadr.: Storgt. 11, 5 etg. 0155 Oslo.

Tlf.: 23 01 03 40. Fax: 23 01 03 01.

E-post: ikff@online.no

 

Institutt for menneskerettigheter

Grensen 18, 0159 Oslo.

Tlf: 2242 1360. Fax: 2242 2542.

Utgir: "Mennesker og Rettigheter"

www.humanrights.uio.no

 

 

IPS-Norge (Inter Press Service)

Holbergs gt 1, 0166 Oslo.

Tel: 2211 5080. Fax: 22115095.

E-mail: IPS@ ips.telepost.no

 

 

JUVENTE/IOGT

Pb. 2038 Grünerløkka, 0505 Oslo.

Tlf.: 2237 7710/22 37 79 79. Fax: 22 38 03 71

E-mail: juvente@juvente.no

 

 

Kornhaug Norsk Fredssenter, se Norsk Fredssenter

 

Kosovoprosjektet

Den norske Helsingforskomité, Menneskerettighetshuset, Urtegata 50, 0187 Oslo

Tlf.: 22 57 00 70. Fax: 22 57 00 88

Utgir: "Perspektive" på norsk og albansk

E-mail: nhc@nhc.no

www.nhc.no

 

 

Kristent Fredslag

Pb. 7097 Homansbyen, 0306 Oslo.

Tlf.: 22 46 83 44.

Utgir: "Fredsbladet"

 

 

Kvekerne, se: Vennenes Samfunn

 

KVINNEMUSEET Rolighed

Løkkegt. 35, 2213 Konsvinger

Tlf.: 62 88 82 90 Fax: 62 88 82 99

E-post: kvinnemuseet@east.no

 

Kvinner for Fred, v/ Bergljot Haave

Romolslia 12 c , 7029 Trondheim.

Tlf./fax (Sandefjord): 3347 3875.

E-mail: tulle.elster@peacelink.nu

 

 

Kvinneuniversitetet, Rosenlund

Pb. 49, 2340 Løten.

Tlf.: 62 59 16 00. Fax: 62 59 25 22.

E-mail: kvinuniv@online.no

www.kvu.hm.no

 

 

Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner (LNU)

Rolf Hofmoesgt. 18, 0655 Oslo

Tlf.: 2262 6060. Fax: 2262 6061.

E-mail: Inu@ Inu.no

Utgir: "Ungdomsnytt"

 Latin-Amerika Helsefond (LAHF)
Postboksadresse: Pb. 4516 Torshov

Besøksadresse:Fossveien 24 C 0404 Oslo 0551 Oslo

Tlf: 22 71 77 04 fax: 22 71 87 90

E-mail: lahf@helsefond.org

Latin-Amerika Helsefond er en bistandsorganisasjon som ble opprettet for over 10 år siden. Vi har utviklingsprosjekter i Nicaragua, Chile og Cuba. Prosjektene er støttet av NORAD og FOKUS. Containerforsendelser med bl.a. innsamlete brukte datamaskiner, sykehusutstyr mm. er støttet av UD.

www.helsefond.org

 

Leger uten grenser

RŒdhusgt. 30 A, 0151 OSLO

Tel.: 22 33 45 55 Fax: 22 33 45 51

http://www.leger-uten-grenser.no/

 

 

LIVSSYNSDIALOG, et forum for samtale på tvers av livssynsgrenser

Strengsdalsvn. 150 B, 3135 Torød.

Tel: 3338 3043. Fax: 3338 7050.

Mobil: 924 24438

 

 

Max Havelaar, Norge

Storgata 33 C, 0184 Oslo.

Tlf. 22 98 26 26. Faks: 2236 0623

E-post: maxhavelaar@maxhavelaar.no

http://www.maxhavelaar.no

 

 

Miljøheimevernet

Boks 2113 Grünerløkka

0505 Oslo

Tlf. 22 71 55 62 Fax: 22 71 77 85

Epost: miljohv@miljohv.no

 

 

"Miljønytt"

internettsiden for dem som ønsker å holde seg oppdatert på hva som skrives om miljøsaker i norske aviser. Her blir alle artikler om miljø fra 25 norske aviser lagt ut hver dag kl. 10.00, - for senere lagring i et arkiv hvorfra de kan hentes frem kronologisk eller etter tema.

http://miljonytt.no/

 


Miljøpartiet De Grønne

Besøksadresse: Grensen 8, Oslo sentrum
Postadresse: Postboks 9124 Grønland, 0133 Oslo
Telefon: 22 42 97 58
Faks: 22 66 01 22
E-post: gronne@gronne.no

Nettsider: www.gronne.no

Grønn Ungdom

Besøksadresse: Dronningensgate 33, Trondheim sentrum
Postadresse: Postboks 2169, 7412 Trondheim
Telefon: 73 53 09 11
Faks: 73 53 05 15
Mobil: 40 22 63 89
E-post: ungdom@gronne.no


Heller grønn enn grådig!

http://ungdom.gronne.no

 

 

MiRA Ressurssenter

for innvandrer- og flyktningkvinner

Postboks 1749 Vika

Tlf.: 22 11 69 20

Fax: 22 36 40 19

e-mail: post@mirasenteret.no

www.mirasenteret.no

 

 

Narvik Peace Foundation / Nord-Norsk Fredssenter

Folkets Hus i sentrum av Narvik.

Telefon: 769 48699 Telefax: 769 45086

Mobil: 915 47078

E-mail: post@fred.no

http://www.fred.no

 

Natur og Ungdom

Postadresse: Postboks 4783 Sofienberg 0506 OSLO

Bes¿ksadresse: Torggata 34, OSLO

Tlf.: 23 32 74 00

Faks: 23 32 74 10

Epost: info@nu.no

Natur og Ungdom

http://www.nu.no/

 

 

Nei til Atomvåpen (NTA)

Storgt. 22, 0184 Oslo.

Tlf.: 22 20 58 48. Fax: 22 11 18 86.

E- mail: nei.til.atomvåpen@online.no

Utgir: "NTA-avisa" m.m.

 

 

Nei til EU

Arbeidersamfunnets plass 1

0181 Oslo

Tlf.: 23 35 45 80 Fax: 23 35 45 85

e-post: neitileu@neitileu.no


De som måtte ønske regelmessig å få NTEU info, må sende en e-post til adressen jan.terje.kristiansen@neitileu.no og gi beskjed.

http://www.neitileu.no

 

 

Nobelinstituttet

Drammensvn. 19, 0255 Oslo.

Tlf. 2244 3680. Fax: 2243 0168.

 

 

Nordiske Kvinners Fredsnettverk

Bentserødvn. 95, 3234 Sandefjord.

Tlf. + fax: 334 7387.

E-mail: tulle.elster@peacelink.nu

Utgir: "Kvinnelink"

 

 

Norges Fredslag

Eikstubben 6, 1359 Eiksmarka

Tel. 6714 0329. Fax: 6714 6716.

E-mail: Betty Nicolaisen, nestleder: bettnico@online.no

Utgir medlemsbladet "Fredsviljen"

red. Rolf Edvin Sivertsen

Herregårdsveien 10 C, 1168 Oslo.

Tlf. 22612054

E-mail: edvsiv@online.no

 

 


Norges Fredsråd (Norwegian Peace Alliance)

Paraplyorganisasjon for 18 norske fredsorganisasjoner

Postal adr.: PB 8940 Youngstorget, 0028 Oslo

Street adr.: Storgata 23C, 5. etg., 0155 Oslo

Tel.: +47 22 97 98 88. Fax: 22 79 98 89

E-mail: office@nowar.no

http://www.nowar.no

Executive Director (since Dec 02), Babs Sivertsen Ph. also: +47 66 912 592 (mob.) +47 97 509 836, e-mail: babss@online.no

Norges Fredsråds Medlemskatalog

Fredsrådet er også representant for det Internasjonale Fredsbyrå:

www.ipb.org

og Haag-appellen i Norge:

www.haguepeace.org

 

Norges Kvinne- og Familie-forbund

Akersgt. 16, 0158 Oslo.

Tlf. 22 47 83 80. Fax: 22 47 83 99.

E-mail: Gilje@nkff.no

Utgir medlemsbladet: "Kvinner & Familie"

 

 

Norges Naturvernforbund

Boks 6891 St Olavs pl., 0130 Oslo.

Tlf.: 22 99 33 00. Fax: 22 99 33 10.

E-mail: naturvern@sn.no

http://www.naturvern.no/meny/riop

Utgir: "Natur og Miljø"

 

 

Norsk Esperanto-Forbund

Olaf Schous vei 18, 0572 Oslo.

Tlf.: 2235 0894.

E-mail: esperanto@online.no

Utgir: "Esperanto-nytt"

 

 

Norsk Fredssenter/Norwegian Peace Centre

Bj¿rnstjerne Bj¿rnsonsgt. 2 2609 Lillehammer Norway

Phone: +47 61 05 98 50 Fax: +47 61 05 98 52

e-mail: norunn@fredssenter.no

www.fredssenter.no

 

 

Norsk Kvinneforbund

Kvinnehuset,

Storgata 39, 3. etg., 0182 Oslo.

Tlf.: 2236 1840. Fax: 2236 0490.

Utgir: "Kvinner i tiden"

 

 

Norsk Økologisk Landbrukslag

Langeveien 18, 5003 Bergen.

Tlf.: 55 32 04 80. Fax: 55 32 03 45.

E-mail: organic@online.no

Utgir: "Jordvett"

E-mail: jordvett@online.no

 

 

Norske leger mot atomvåpen (NLA)

NLA har for tiden ikke eget sekretariat. Den offisielle adressen er til
lederens kontoradresse:

Prof. Bjørn Hilt, Arbeidsmedisinsk avd., 7600
Regionsykehuset i Trondheim.

Kontaktperson:

Kirsten Osen, nestleder/kontaktperson
Luftfartsveien 10, 0770 Oslo
Tel 22142007, Fax 22920683
email: kirsten.osen@basalmed.uio.no

NLA er tilsluttet International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), som i 1985 fikk Nobels Fredspris for sitt opplysningsarbeid om medisinske virkninger av atomvåpen.

For informasjon henvises til IPPNWs og NLAs hjemmesider, henholdsvis

www.ippnw.org og www.legermotatomvapen.no

NLA utgir et medlemsblad som kommer ut tre ganger årlig og kan fås tilsendt gratis av interesserte organisasjoner.

 

 

PALESTINA - se Fellesutvalget ....

 

ProSUS (tidl. Alternativ Framtid)

Sognsvn. 70, 0855 Oslo.

Tlf.: 2181170. Fax: 22182077.

E-mail: info@ prosus.nfr.no

Utgir: "ProSus

 

 

Redd Barna

Grensesvingen 7, 0661 Oslo.

Tlf.: 2257 0080. Fax: 2267 4884.

Utgir: "Redd Barna-avisa"

www.reddbarna.no

 

 

Regnskogsfondet

Pb. 2113 Grünerløkka

0505 Oslo

Tlf.: 2202 4700. Faks: 2204 4701

E-post: rainforest@rainforest.no

http://www.rainforest.no

 

 

SAIH: se Fellesrådet...

 

 

Senter for konflikthŒndtering

Oslo kontoret (kontortid: 1000-1500): Cort Adelersgt 18 Vika Postboks 2778, Solli, 0204 Oslo Tlf: + 47 22 12 99 20 Mobil: + 47 90 98 16 95 Faks: + 47 22 12 99 21 e-post: ccm@ccm.no or graham.dyson@ccm.no

Lillehammer kontoret: J¿rudbakken 8 2608 Lillehammer Tlf: + 47 61 25 82 83 Mobil: + 47 95 70 32 33 e-post: erik.cleven@ccm.no

s kontoret: Sagaveien 11 1430 s Postboks 150, 1430 s

www.ccm.no

 

 

Senter for kvinneforskning

Univ. i Oslo, Pb. 1040 Blindern, 0315 Oslo.

Tlf.: 22 85 89 30. Fax: 22 85 89 50.

Utgir: "Bulletine"

 

 

SERVAS - internasjonal organisasjon for besøk over alle grenser

v/Dag Eirik Eikeland - E-mail: norway@servas.org

President Servas International: Roger Martin, Knappskog, 5353 Straume. Tlf.: 56 33 00 13.

E-mail: president@servas.org

Peace Secretary: Marco Kappenberger: peacesecretary@servas.org

Den norske heimesida: www.servas.org/norway

Servas International : www.servas.org

 

Sivilarbeiderne i Norge

Pb. 4780 Sofienberg, 0506 Oslo.

Tlf.: 22 11 68 25. Fax: 22 11 68 27.

 

 

SLUG se: Aksjon Slett u-landsgjelden)

 

 

 

SOS-barnebyer

Postboks 733 Sentrum 0105 Oslo.

Tlf.: 22 47 92 80. Fax.: 22 47 92 81.

E-mail: sos@sos-barnebyer.no

Utgir: "SOS-Nytt"

 

 

U-LANDSTAVLA

Varslingstjeneste for intr. i miljø- og Nord/Sør spørsmål, Internasjonal reporter, Solidaritetshuset,

Osterhausgt. 27, 0183 Oslo.

Tlf. 2236 2200. Fax: 2236 2280.

E-mail: int.reporter@oslo.online.no

http://www.reporter.no

 

 

UNICEF-komitéen i Norge

Møllergt. 24, 0179 Oslo.

Tlf.: 22 36 33 40. Fax: 22 36 30 10

 

 

Utviklingsfondet

Nedregate 8

0551 Oslo

Tlf. 2235 1010. Faks: 2235 2060

E-post: u-fondet@u-fondet.no

http://www.u-fondet.no

 

 

Vennenes Samfunn, Kvekerne

Skovvn. 20, 0257 Oslo.

Tlf.: 22 43 01 87. Fax: 22 43 63 01.

E-mail: kveker@online.no

Utgir: "Kvekeren"

www.kveker.org

 

 

Vennskap Nord/Sør

Storgt. 11

0155 Oslo

Tlf 23.01.03.06 Fax 23.01.03.03

E-mail: godt@vennskap.no

http://vennskap.noZERO - Zero Emission Resource Organisation

ZERO er en miljøorganisasjon med formål "å forsvare enhvers rett til et rent og levende naturmiljø gjennom å fremme bruk av løsninger som gir null utslipp og skade på naturmiljøet".

ZERO er et initiativ fra personer med bred erfaring og lang fartstid i miljøbevegelsen, for å etablere en plattform hvor kompetente idealister kan arbeide og konsentrere seg om nullutslippsløsninger nasjonalt og internasjonalt.

ZERO jobber med å fremme nullutslippsløsninger på energiområdet.

e-mail: zero@zero.no

Tlf: 22 59 46 40

web: http://www.zero.no

 

Tilbake til forsiden/Back to front

Epost: tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu